Six Sigma Green Belt Camp

Jedyne w Polsce bardzo dobre szkolenie Six Sigma Green Belt dla Bystrzaków.

Jeśli nie jesteś jeszcze Green Beltem, ale nie jesteś już zupełnie zielony.
Wiesz co to jest Lean i Six Sigma. Chcesz skupić się na praktyce, a nie teorii
- to szkolenie jest dla Ciebie.

Termin: 12 / 08 / 2019 - 16 / 08 / 2019

Six Sigma Green Belt Camp

Jedyne w Polsce bardzo dobre szkolenie Six Sigma Green Belt dla Bystrzaków.

Jeśli nie jesteś jeszcze Green Beltem, ale nie jesteś już zupełnie zielony.
Wiesz co to jest Lean i Six Sigma. Chcesz skupić się na praktyce, a nie teorii
- to szkolenie jest dla Ciebie.

Termin: 12 / 08 / 2019

Tylko u nas:

 • 5 dni bardzo intensywnego szkolenia
 • 10 bezpłatnych konsultacji projektu
 • bezpłatny udział w webinarach
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • szablony do realizacji projektów
 • minimum teorii, maksimum praktyki

Program

 

Six Sigma Green Belt Camp (GB Camp) powstał w wyniku doświadczeń zebranych w czasie kilku lat szkoleń. Jest efektem wsłuchiwania się w rzeczywiste potrzeby zarówno uczestników szkoleń jak i ich pracodawców.

Forma szkolenia i certyfikacji jest stworzona z myślą o optymalizacji kosztów oraz maksymalizacji korzyści dla organizacji pragnących wdrożyć podejście Six Sigma. Ważne są nie tylko finanse, ale również czas uczestników. Forma GB Camp pozwala zaoszczędzić oba te dobra. Wiedza, którą przekazujemy w trakcie intensywnego szkolenia jest oparta na poznaniu przez doświadczenie.  Nasi eksperci opracowali unikatowy program i materiały, dzięki którym każdy uczestnik potrafi zastosować teorię w praktyce. Każdy uczestnik GB Camp pracuje na projekcie, który ma rozwiązać rzeczywisty problem jego organizacji.

Uczymy efektywnie w optymalnych warunkach. Szkolenie jest prowadzone przez dwóch trenerów. Wspieramy osiągnięcie ważnych dla Was celów. Pomagamy na każdym etapie wdrożenia procesu doskonalenia.

Dzień pierwszy / FAZA DEFINE

 • 9:00-9:30 sesja otwierająca (jakie branże, jakie potrzeby, jakie oczekiwania)
 • 9:30-11:00 wprowadzenie do Lean Six Sigma 
 • 11:00-12:00 infrastruktura Programu Six Sigma
 • 12:00-13:00 co to jest DMAIC 
 • kawa

 • 14:00-15:00 faza DEFINE
 • 15:00-17:00 case study

Dzień drugi / FAZA MEASURE

 • 9:00-9:30 wprowadzenie
 • 9:30-11:00 poszukiwanie przyczyn problemu 
 • 11:00-12:00 przygotowanie planu zbierania danych
 • 12:00-13:00 weryfikacja systemu pomiarowego 
 • kawa

 • 14:00-15:00 arkusz zbierania danych EXCEL
 • 15:00-17:00 case study

Dzień trzeci / FAZA ANALYSE

 • 9:00-10:30 analiza danych
 • 10:30-12:00 wprowadzenie do MINITAB’a
 • 12:00-13:00 graficzna analiza danych 
 • kawa

 • 14:00-15:00 wstęp do testowania hipotez
 • 15:00-17:00 case study

Dzień czwarty / FAZA ANALYSE

 • 9:00-10:30 testowanie hipotez EXCEL
 • 10:30-13:00 testowanie hipotez MINITAB
 • kawa

 • 14:00-15:00 określenie listy przyczyn źródłowych
 • 15:00-17:00 case study oraz prezentacja wniosków

Dzień piąty / FAZA IMPROVE i CONTROL

 • 9:00-10:00 kreatywne metody poszukiwania rozwiązań
 • 10:00-11:00 analiza ryzyk dla rozwiązań
 • 11:00-13:00 przygotowanie harmonogramu wdrożenia
 • kawa

 • 14:00-15:00 plan kontroli
 • 15:00-17:00 test końcowy

Jesli chcesz poznań więcej szczegółów napisz do nas.

Miejsce warsztatu

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest:

 • 90% obecności podczas 5 dni szkolenia GB Camp
 • 80% poprawnych odpowiedzi z testu na zakończenie szkolenia
 • przedstawienie tematu na projekt Six Sigma

Warunkiem uzyskania Certyfikatu Six Sigma Green Belt jest:

 • 90% obecności podczas 5 dni szkolenia GB Camp
 • 80% poprawnych odpowiedzi z testu na zakończenie szkolenia
 • zrealizowanie projektu Six Sigma DMAIC w procesie biznesowym
 • obrona projektu podczas spotkania certyfikacyjnego

cena: 5000 PLN